Mục Lục


 

 Trang B́a
Ban Biên Tập
 Lá TXuân
Phương Hiền
 Câu Đối Mừng Xuân
Mục Đồng & Thanh T
 STáo Quân
Lê Thị Đào

 

Chúc Mừng
Năm Mới

 

 Chúc Xuân Phương Xa
Nguyễn Cầu

 

 

 

Hoa Xuân
H
́nh nh Tết
 


 Hoa Mai
Nguyễn Cầu
 
Hương Xuân
Bạch Liên
 Xuân Đào
Bạch Liên
  Hai Bó Hoa Thương Nhất Mùa Xuân
Phương Hiền
 

 
TXuân

 

 Xuân QHương
Nguyễn Cầu
 Phố Xuân
B
ạch Liên

  Vườn Xuân
Lương L Thanh Nga
 Ta Vẫn Đợi Mùa Xuân
Cao Nhật Quyên
 Canh Tư Sang
Trần Trung Sơn


 

TVi


   
 TVi Phong Thủy Năm Canh Tư 2020 
Phạm Kế Viêm
   Lá S T Vi Trong Trường Hợp Năm Nhuận Âm Lịch 
Phạm Kế Viêm
 

 

 

Tập Tục
Ngày Tết


 
 Hương VXuân Của Nhóm Bạn C3
Trâm Anh

   Bánh Chưng Gấc
Thùy Giang
   Bánh Tráng Xóm Rượu
Nguyễn Thị Hàn
   Maple Gọi Xuân
Bạch Liên
   Hương Cốm Ngày Xưa
Cao Nhật Quyên
 
 Tháng Giêng: Mùa Tết Của Ăn Chơi
Lê Thị Thanh Tâm
 
 Chợ Tết
Cao Hoài T
 
 Đêm Giao Thừa
Nguyễn Văn Thành

 

 

Năm Canh Tư KChuyện Chuột
 Năm Canh Tư (2020) Nói Chuyện Chuột
Nguyễn Chức

 Năm Canh Tư Nói Chuyện Chuột
Lương LThanh Nga
Tản Mạn VChuột
Nguyễn Văn Thành 
HHàng N Chuột
Cao Hoài Trí 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H


  Liêu Trai C D
Tập s 222 & 223

Đàm Quang Hưng
     TVi Phong Thủy Năm Canh Tư 2020 
Phạm Kế Viêm
   Lá S T Vi Trong Trường Hợp Năm Nhuận Âm Lịch 
Phạm Kế Viêm
 

 

Y Học
&
Sức Khỏe


 Té N Tuổi Vàng
Bs Lê Ánh

 

 

Biên Khảo
 


 LT Ơn
Trần Hà Thanh
 

 

 

Cuộc Sống
 


 Thiền Tập Làm Cho Con Người Đẹp Hơn
Bs Lê Ánh

 N6 Sài G̣n
Bạch Liên
 Với Chị - C̣n Măi Mùa Xuân
Phương Hiền
 QXuân Của Ngựi Em Gái Phương Xa
Thi - Sinh
 Tết Xa Q
Cao Hoài T


 


 

Viết về TẾT
Ninh Ḥa
 

 Nhớ Đến Những Ngày Trước Tết Tại Làng B́nh Thái, Ninh Ḥa
Nguyễn Thị T
hùy Trang
 Ninh Ḥa Vào Xuân 
CHoài T
 

 

 

T
 

 Xuân Tha Hương
Nguyễn Cầu
 Chùm T Tết
Văn Đ
 Hồn Xưa Năm Cũ
Nguyễn Văn Ḥa
  Mùa Xuân Cũ
Lương L Thanh Nga
 Nhớ Q
Trịnh Xuân Ḥa
 Em Bốn Mùa
Kim Thành
  Giữa Hiên Xuân
Cao Nhật Quyên
 T Vui: Không Bận
Mai Thái Vân Thanh
 Em Gọi Tên Anh Mùa Xuân
Tiểu Vũ Vi

 


 

Tưởng Niệm

 

 Nhớ Cô Giáo "Thí"
N Thị Song

 

 

Văn Học
Nghệ Thuật

 


 Vườn Xưa Lá Gọi
Cao Nhật Quyên
 Giới Thiệu Ngoái Đầu Nh́n Lại Trong Tổng Kết Trầm Hương Khánh Ḥa
Nguyễn Thị Thanh T
 Tết Tha Hương
Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 


Tấm nh Ngày Xưa
Lương L Huyền Chiêu
   Những Mùa Xuân n Tượng Trong Đời Tôi
Văn Đ
Lại Thêm Một Mùa Xuân
Nguyễn Thị K
   Những Ngày Xuân Khi Tôi C̣n Bé
Đoàn Thị Kỉnh
 Oằn Vai
Bạch Liên

 Xuân Nhớ
Lương LThanh Nga

V́ Sao?
Nguyễn Văn Thành 
Xuân Và Ước Vọng
Cao Hoài T
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:


 
diem27thuy@yahoo.com

 

Đây là lần thăm viếng thứ:


free traffic counter


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP

 

Bài Thơ số - 257

 

 

 

阮攸

豫讓橋匕首行

 

 

晉陽城外滔滔水,

智伯漆頭為溺器。

無人報仇誠可悲,

其臣豫讓身當之。

漆身為癩剔鬚眉,

當道乞食妻不知。

身挾匕首伏橋下,

怒視仇腹甘如飴。

殺氣凜凜不可近,

白日無光霜雪飛。

再擭再舍心不移,

臨死猶能三擊衣。

凌凌奇氣千霄上,

自此橋名更豫讓。

君臣大義最分明,

國士眾人各易尙。

剎人臣懷二心,

千古聞之色惆悵。

不是荊軻聶政徒,

甘人豢養輕其軀。

血氣之勇不足道,

君獨錚錚鐵丈夫。

路經三晉皆丘土,

注目橋邊如有睹。

西風凄凄寒逼人,

征馬頻頻驚失路。

匕首當時七寸長,

獨有萬丈光茫亙今古。

 

 

Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành

 

 

Tấn Dương thành ngoại thao thao thuỷ,

Trí Bá tất đầu vi niệu khí.

Vô nhân báo cừu thành khả bi,

Kỳ thần Dự Nhượng thân đương chi.

Tất thân vi lại dịch tu mi,

Đương đạo khất thực thê bất tri.

Thân hiệp chuỷ thủ phục kiều hạ,

Nộ thị cừu phúc cam như di.

Sát khí lẫm lẫm bất khả cận,

Bạch nhật vô quang sương tuyết phi.

Tái hoạch tái xả tâm bất di,

Lâm tử do năng tam kích y.

Lăng lăng kỳ khí thiên tiêu thượng,

Tự thử kiều danh canh Dự Nhượng.

Quân thần đại nghĩa tối phân minh,

Quốc sĩ chúng nhân các dị thượng.

Quư sát nhân thần hoài nhị tâm,

Thiên cổ văn chi sắc trù trướng.

Bất thị Kinh Kha Nhiếp Chính đồ,

Cam nhân hoạn dưỡng khinh kỳ khu.

Huyết khí chi dũng bất túc đạo,

Quân độc tranh tranh thiết trượng phu.

Lộ kinh Tam Tấn giai khâu thổ,

Chú mục kiều biên như hữu đổ.

Tây phong thê thê hàn bức nhân,

Chinh mă tần tần kinh thất lộ.

Chuỷ thủ đương th́ thất thốn trường,

Độc hữu vạn trượng quang mang cắng kim cổ

 

 

 

Bài dịch số 1

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Bài hành về chiếc gươm ngắn
cầu Dự Nhượng

 

 

Tấn Dương nước chảy ngoài thành

Quét sơn đầu để làm b́nh tiểu dơ

Thương thay ai báo thù cho

Để người Dự Nhượng gánh lo việc này

Sơn ḿnh giả hủi, cạo mày

Xin ăn cho vợ không hay là ḿnh

Dưới cầu gươm ngắn một thanh

Bụng thù nh́n thấy ra thành đường ngon

Đằng đằng sát khí đáng gờm

Ban ngày trời tối tuyết vờn sương bay

Bắt tha ḷng vẫn không lay

Ba lần đánh áo xin thay trả thù

Khí cao ngất tận thiên thu

Dùng tên Dự Nhượng cho cầu được mang

Vua tôi nghĩa lớn rơ ràng

Khác nhau đối xử người thường, sỹ phu

Hai ḷng hổ thẹn bề tôi

Nghe xong ai cũng ngậm ngùi chuyện xưa

Không như Nhiếp Chính Kinh Kha

Để người nuôi dưỡng chẳng ra thân ḿnh

Nói nhiều dũng khí đáng khinh

Riêng ông như thép mà thành trượng phu

Đường qua Tam Tấn g̣ khu

Bóng ông xuất hiện h́nh như bên cầu

Gió tây lạnh cóng từ lâu

Ngựa nhiều lần hư như đâu lạc rồi

Gươm thời đó bảy tấc thôi

Sáng dài muôn trượng rọi thời cổ kim

 

 

 

 

 

Bài dịch số 2

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Bài hành về chiếc gươm ngắn
cầu Dự Nhượng

 

 

Ngoài thành Tấn Dương ḍng nước chảy

Đầu Trí Bá đựng băi nước dơ

Thương thay chẳng kẻ báo thù

Bề tôi Dự Nhượng âm mưu gánh phần

Sơn ḿnh biến đổi châu thân

Ăn mày giả dạng vợ lần không ra

Ḿnh mang gươm ngắn nấp xa

Nh́n thù chỉ muốn đâm qua ngọt xèo

Sát khí không ai dám theo

Được tha, bị bắt, được tha mấy lần

Lúc chết c̣n đánh ba dầm vào áo

Khí lạ làm áp đảo trời cao

Dự Nhượng được đặt tên cầu

Vua tôi nghĩa lớn biết bao nỗi niềm

Quốc sĩ giữa đời miên man khác

Tôi hai ḷng thà thác c̣n hơn

Ngh́n xưa nghe chuyện nghĩa ơn

Kinh Kha, Nhiếp Chính ngậm hờn thế nhân

V́ thù báo coi nhẹ thân

Dũng khí máu huyết không cần nói thêm

Chỉ ông Dự Nhượng bậc riêng

Đường qua Tam Tấn đi xuyên băi đồng

Bên cầu tưởng có bóng ông

Gió Tây lạnh buốt tê cong cả người

Ngựa chiến đương thời hí lên sợ lạc

Gươm chiến đeo bảy tấc ngang dài

Chỉ ánh mặt trời soi khắp xưa nay

 

 

 

 

 

Bài Thơ số - 258

 

 

 

 

阮攸

 

荊軻故里

 

 

白虹貫日天漫漫,

風蕭蕭兮易水寒。

歌聲慷慨金聲烈,

荊軻從此入秦關。

入秦關兮持匕首,

六國深仇一引手。

殿上卒然一震驚,

左右手搏王環柱。

階下舞陽如死人,

神勇毅然惟獨君。

縱然不殺秦皇帝,

也算古今無比倫。

怪底行蹤原市隱,

曾與燕丹無夙分。

殺身只為受人知,

徒得田光輕一刎。

可憐無辜樊於期,

以頭借人無還時。

一朝枉殺三烈士,

咸陽天子終巍巍。

燕郊一望皆塵土,

秋日秋風滿官路。

市上歌聲不復聞,

易水波流自今古。

故里枳棘縱復橫,

只有殘碑猶未傾。

莫道匕首更無濟,

楬竿斬木為先聲。

 

 

 


 

Kinh Kha cố lư

 

Bạch hồng quán nhật thiên man man,

Phong tiêu tiêu hề Dịch Thuỷ hàn.

Ca thanh khảng khái kim thanh liệt,

Kinh Kha ṭng thử nhập Tần quan.

Nhập Tần quan hề tŕ chuỷ thủ,

Lục quốc thâm cừu nhất dẫn thủ.

Điện thượng thốt nhiên nhất chấn kinh,

Tả hữu thủ bác vương hoàn trụ.

Giai hạ Vũ Dương như tử nhân,

Thần dũng nghị nhiên duy độc quân.

Túng nhiên bất sát Tần hoàng đế,

Dă toán cổ kim vô bỉ luân.

Quái để hành tung nguyên thị ẩn,

Tằng dữ Yên Đan vô túc phận.

Sát thân chỉ vi thụ nhân tri,

Đồ đắc Điền Quang khinh nhất vẫn.

Khả liên vô cô Phàn Ô Kỳ,

Dĩ đầu tá nhân vô hoàn th́.

Nhất triêu uổng sát tam liệt sĩ,

Hàm Dương thiên tử chung nguy nguy.

Yến giao nhất vọng giai trần thổ,

Thu nhật thu phong măn quan lộ.

Thị thượng ca thanh bất phục văn,

Dịch Thuỷ ba lưu tự kim cổ.

Cố lí chỉ cức tung phục hoành,

Chỉ hữu tàn bi do vị khuynh.

Mạc đạo chuỷ thủ canh vô tế,

Yết can trảm mộc vi tiên thanh.

 

 

 

 

Bài dịch số 1

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Làng cũ của Kinh Kha

Cầu vồng trắng vắt ngang trời

Trên sông Dịch lạnh gió đoài đ́u hiu

Rít lên tiếng thép đêm thâu

Kinh Kha ca hét qua cầu ở đây

Ải Tần là chính chỗ này

Ngang trời chủy thủ một tay báo thù

Thù sâu sáu nước lắng lo

Điện vàng kinh động quan vua chạy ṿng

Dưới thềm Dương Vũ hết hồn

Kinh Kha quyết chí một ḿnh hiến thân

Dù chẳng giết được vua Tần

Xưa nay trí dũng ai bằng họ Kinh

Chợ đời dấu kín hành tung

Chẳng hề duyên nợ ǵ cùng Yên Đan

Điền Quang đâm cố chết liền

Ô Kỳ cũng có tội t́nh ǵ đâu

Sẵn sàng cho mượn cái đầu

Thành ba liệt sỹ qua cầu cả ba

Hàm Dương thiên tử c̣n kia

Vẫn cao ngất ngưởng có ǵ mất đâu

Đất Yên cát bụi ngầu ngầu

Nắng thu lộng gió thổi vào lộ xa

Chợ chiều cũng hết tiếng ca

Dịch giang chẩy măi nước ùa xưa nay

Làng quê ngang dọc gốc gai

Lơ thơ c̣n vững một vài cây bia

Đừng khinh chủy thủ chuyện xưa

Bắt đầu từ nó làm ra trường sào

Chặt cây dựng giáo ra sao

Chuyện này khởi nghĩa về sau mới bàn

 

Bài dịch số 2

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Làng cũ của Kinh Kha

Cầu vồng che trời, bầu trời xanh mênh mang

Gió thu hiu hắt, sông Dịch lạnh vơ vàng

Tiếng ca hiu hắt, lẫn tiếng thép chói vang

Kinh Kha vào Tần, ải Tần rộng thênh thang

Vào ải Tần, Kinh Kha cầm chuỷ thủ

Thù sáu nước gửi môn khách thái tử

Trên cung điện quân thần đều thất kinh

Quan tay bắt, vua tránh ra sau trụ

Vũ Dương như chết lặng dưới thềm

Ḿnh ông thần dũng đứng oai nghiêm

Tần đế dù không sao giết được

Gan dạ sánh cùng một ai thêm

Dấu thân giữa chợ thật lạ lùng

Yên Đan duyên nợ cũng chẳng chung

Liều thân v́ được người biết đến

Điền Quang tự vẫn nặng t́nh, trung

Khá thương Phàn tướng tội t́nh ǵ

Đưa đầu cho mượn tiếc thân chi

Một sớm chết luôn ba liệt sĩ

Hàm đan thiên tử chẳng thay đi

Đất Yên cát bụi khắp muôn phương

Nắng thu theo gió trải mặt đường

Tiếng ca vừa dứt thôi trong chợ

Sông Dịch chảy hoài một ḍng thương

Làng cũ chỉ gai mọc dọc ngang

C̣n đây chưa đổ tấm bia tàn

Đừng nói ích ǵ cây chuỷ thủ

Chặt cây làm giáo dân thi gan

 

Bài dịch số 3

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Làng cũ của Kinh Kha

Hơi rượu bay dài như cầu ṿng trắng

Gió hắt hiu, sông Dịch chảy lạnh lùng

Tiếng ca tràn lan vang cùng tiếng thép

Đây ải Kinh Kha cất bước vẫy vùng

Vào đất Tần người hùng cầm chủy thủ

Thù chung sáu nước nắm chặt trong tay

Trên cung điện bỗng tung rơi áo mũ

Tả hữu vây tṛn, vua chạy như bay

Dưới thềm đứng trơ ông Dương Vũ

Kinh Kha hùng dũng một không hai

Dù không giết được Tần hoàng đế

Xưa nay ai sánh được trường can

Vốn giấu kín hành tung bề thế

Không duyên nợ ǵ với Yên Đan

Liều ḿnh v́ muốn người trọng nễ

Điền Quang đâm cổ giữ mưu sâu

Ô Kỳ hi sinh đâu phải dễ

Cho mượn đầu, ai trả lại đâu

Chỉ sớm hôm cả ba hi sinh oan nghiệt

Hàm Dương thiên tử vẫn c̣n đây

Yên Đan nh́n ra toàn bụi đất

Trên đường nắng rọi cát gió bay

Tiếng hát ca giờ đây đều đă bặt

Sông Dịch lạnh lùng chảy măi xưa nay

Cây chỉ, cây gai mọc đầy ngang dọc

Bia cũ vẫn c̣n trơ với cỏ may

Cây chủy thủ sẽ gánh cùng tang tóc

Dẫn đầu cho khởi nghĩa sau này

 

 

 

 

Vũ Tiến Phái

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2020 - Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương