trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.

Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

 

                              

L SI DẠI KHỜ

(Hoa Vận : Lục Bt Tnh Si)

   Qu Tặng: L Lai

 

 

     Người về rồi cũng ra đi

Bn dng sng nhỏ l si dại khờ

     Gặp một lần - đắng giấc mơ

Ngy di ngt ngt vẫn chờ tin nhau

     Tc xanh sương tuyết pha mu

Hồn thơ em đ lỡ cu chan tnh

     Min man đuổi bng giỡn hnh

Chiều thu bước mỏi thả tnh gốc si

     My xa dạo khc từ ly

Gi đưa biền biệt. Nhớ g? Về đu?

     Bỗng dưng tao ngộ buổi đầu

Mắt trong nh mắt - lắng đau tim mnh

     Mong manh giọt nắng phiu linh

Long lanh đy cốc chữ tnh đục trong

    Say men m đỏ mi hồng

Bất ngờ hoa nẩy nụ lng tim em

    Vương vương con sng dịu m

Tung tăng hạt bụi vướng chn lối về

    Đm buồn gối mộng trở về

Người ơi! thơ chảy trn trề bến si. 

Nguyễn Thị Thanh Bnh
Quỳnh Hương

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com