Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Đông (VN) Thiên Thi (VN)
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thu Phương (US)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Kính (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Chi Lai (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thùy Trang (Australia)
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Lộc (US) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Thị Thanh Tâm (Ḥa Lan) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trần Công Nhung (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Ngô (US) Thi Thi (US)  Trần Duy Biên (VN)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Lập (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Mua (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Tuyết Như (US) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Như Phương (VN)
  Điềm Ca (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đinh Thị Lan (US) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Nghệ (UK) Trần Thế Vinh (US)  
  Đoàn Thủy Tiên (US) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đỗ Xuân Tê (US) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Nết (US)
  Đường Du Hào (US) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Nghệ (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Nam Kha (VN) Nguyễn Xuân Hoàng (US) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Y Lang (VN) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Hoài Hương (US) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyên Bông (US) Phạm Thám (Australia) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyên Kim (US) Phạm Thanh Khâm (US) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Phong (VN) Việt Hải (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Chức (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Vinh Hồ (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thị Thục (VN) Vơ Anh Kiệt (US)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Hương (VN)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Trị (VN) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phan Đông Thức (US) Vơ Sự (VN)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hiền (VN) Phan Hữu Công (VN) Vơ Thị Như Hường (US)
  Kiều Lam (VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Kim Thành (US) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Nho (VN) Vơ Thị Trang (VN)
  Kim Yến (US) Nguyễn Hương (US) Phan Phụng Dung (VN)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Phước Huy (US)

Yến Nhi (Japan)

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Thanh Tâm (US)

 

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Khoa Thanh (US) Phan Thị Hương Thu (VN)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Kim Quang (VN) Phó Đức Lâm (Canada)

 

 

Lan Hương (US)

Nguyễn Long (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

 

 

 

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phù Linh Trân (US)

 

 

 

Nguyễn Quảng (US) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

 

Nguyễn Quân (VN) Phùng Thị Phượng (US)

 

 

 

Nguyễn Tảng (VN)

Phương Kỳ Vân (US)

 

   

Nguyễn Tấn Ca (VN)

Phương Lệ (US)  
    Nguyễn Thanh Trúc (US)    
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Dương Đăng Huệ (VN)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huân Tử (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê Thúy (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Lam Kha (VN)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Trương Văn Nghi (US)  
 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Lâm Ngọc (VN)

 

 

Kiều Lam (VN)

Thạch Lựu (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Lâm Thảo (US)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Trà Kim Huy (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Lê Vũ (VN)

Tứ Hải (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Mai Thị Chốn (VN)

Vũ Thị Phượng (VN) Vơ Thúy Loan (US)  
 

Ngô Văn Đúng (VN)

ThiThi -Thơ Đường (US) Trần Văn Phương (VN)  
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

  Lương Duyên Thắng (VN)  
      Nguyễn Lai (VN)  
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương phi chính trị, khuyến khích viết về Quê hương và
Văn Học Nghệ Thuật. www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

Counter
Adelphia Cable Internet
 Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster