o Ruột Tượng 

o Ruột Tượng trước kia l ranh giới giũa huyện Ninh Ha v huyện Vĩnh  Xương, nay l ranh giới của hai x Ninh Lộc (pha Ninh Ha)v x Ninh ch  huyện Ninh Ha, cch trung tm thị trấn Ninh Ha 11 km, cch đo R R  17km . Tn gọi như vậy v đo quanh co v rộng ở khc giữa giống như ruột  tượng, c người gọi l Rọ Tượng v đo c dng như rọ b voi.? 
o trước kia, khi mới hnh thnh th quanh co v cao gần 45m so với mặt  biển, nhưng sau nhiều thời kỳ tu sửa, đo đ được san ủi nhiều lần nn thấp  dần v hướng đo được nắn chỉnh t quanh co hơn. o by giờ xem như một  ci dốc quanh cao khng qu 40m, di khng tới 2km. Tuy nhin lịch sử về  cc tai nạn khu vực đo vẫn cn l nỗi m ảnh của khch bộ hnh v cc ti  xế m chứng tch l cc miếu thờ hiện diện ở hai đầu v ngay giữa đo lc  no cũng đầy hương khi. Chạy song hnh v bn dưới lng đất l hầm xe  lửa. 

Dưới chn đo về pha Nha Trang thuộc thn Ph Hữu c những qun ăn đặc  sản biển m cc du khch đi ngang qua hay gh lại, nổi tiếng với qun Gi.  Chn đo về pha Ninh Ha l lng chi Tn Thủy với cc mi nh ngi đỏ l  nh, xa xa l vng biển của đầm Nha Phu lặng sng với những chiếc thuyền  cu v đăng lưới đẹp như tranh. 

Dương Tấn Long


trở về Ninh-Hoa Dot Com