www.ninh-hoa.com Lăng Bà Vú
Huyền Thoại - Nguyễn Hiền  Lăng Bà Vú -Di Tích Lịch Sử - Vơ Sự

 

L Ă N G   B À   V Ú
Thùy Trang

 

 

Lăng Bà Vú thuộc về Xóm Rượu, huyện Ninh Ḥa được công nhận là một trong những di tích lịch sử của tỉnh Khánh Ḥa.

Theo truyền thuyết th́ xưa kia khi tướng Nguyễn Ánh trên đường chạy trốn đội quân hùng mạnh Tây Sơn của vua Quang Trung, đă trú ẩn tại nhà bà Vú một đêm. Tại đây, Nguyễn Ánh đă được bà Vú hầu hạ cơm nước và sửa soạn cho trú ẩn. Sau này, khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua Gia Long đă tưởng nhớ tới công lao bà Vú ở Ninh Ḥa độ nào, nên mới cho người t́m đến Ninh Ḥa để đền đáp công ơn, nhưng khi triều thần tới nơi mới biết bà Vú đă qua đời.

Để tưởng nhớ công ơn của bà đă giúp nhà vua trong những năm tháng loạn lạc, nhà vua đă ban chiếu chỉ cho xây làng bà Vú vào năm 1802. Sau hai năm xây dựng, làng bà Vú được hoàn tất vào năm 1804.

Lăng được xây trên g̣ đất cao theo h́nh chữ quốc. Chất liệu xây dựng lăng thời ấy chỉ là vôi, cát và gạch. Mặt lăng quay về hướng Đông Nam nơi có một hồ sen rộng h́nh chữ nhật. Lăng được xây 3 lớp thành. Thành ngoài là khuôn viên bao bọc cả lăng. Thành dài 20m, rộng 14m, cao 1,5m có 2 cửa nhỏ ra vào. Hai bên cửa vào có tạc tượng 2 con sư tử màu hồng rất đẹp. Bên trong mặt thành đắp nối các sự tích có liên quan đến đạo nho, đạo lăo.

Tiếp theo lá án phong, có thành nội h́nh ṿm cung dài 12 m, rộng 9m, cao 1,2m bao bọc khu mộ h́nh chữ nhật có kích thước dài 3,1m, rộng 1,8m. Hai bên cửa thành có khắc 2 con kỳ lân. Ngôi mộ của bà Vú được nằm ở chính giữa với một tấm bia đá khắc chữ Hán ghi lại sự tích công đức của bà Vú.

V́ bà Vú sống một ḿnh, không có con cái gia đ́nh tế tự cho nên vua triều Nguyễn đă cấp một khu đất rộng cho dân trong vùng cày cấy, không phải nộp thuế để lo nhang khói hằng năm cho bà. Tương turyền ngày giờ của bà vào ngày 16 tháng chạp hàng năm,

Bài viết một phần được trích dịch từ MAUSOLÉE BA VU.Thùy Trang
Australia 4/03
 trở về Ninh-Hoa Dot Com
1