trang thơ Nguyễn Thị Tri   |   trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

Nguyễn Thị Tri

  người Xóm Rượu,
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần B́nh
  Trọng, Ninh Ḥa.

 

Thơ

 
 
:: Ước Mơ Của Tôi
 :: Tiễn Bạn
 :: Tạ T́nh
 :: Tâm Sự Trao Anh
 :: Phận Bạc
 :: Rẽ Lối
 :: Lạc Loài 
 :: T́nh Đời 
 :: Biển Và Tôi  
 
:: Trăn Trở 
 
:: Đừng Đợi Đừng Chờ
 ::
Xin Trả Hết Nợ Nần
                              

 

 

Truyện

 
 
Cội Nguồn

 

 


 

       

                 R  Ẽ       L  Ô  I   

 

Buổi đầu ta yêu nhau
Cầm tay em anh nói
Đường đời dù muôn lối
Yêu chỉ một ḿnh em
Bây giờ anh rẽ lối
Có nói cũng buồn thôi
Em không đổ tại trời
Mà trách anh thay đổi

Cuộc đời th́ vẫn thế
Hễ xa mặt cách ḷng
Thôi thế cũng là xong
Cũng tại ḿnh phận bạc
Xưa một ḿnh một bóng
Bây giờ cũng vậy thôi
Lời chung t́nh chung lối
Chỉ có ở đầu môi


           Nguyễn Thị Tri
             (tháng 8/04)