trang thơ Nguyễn Thị Tri   |   trở về trang nh www.ninh-hoa.com


 

Nguyễn Thị Tri

  người Xm Rượu,
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần Bnh
  Trọng, Ninh Ha.

 

Thơ

 
 
:: Ước Mơ Của Ti
 :: Tiễn Bạn
 :: Tạ Tnh
 :: Tm Sự Trao Anh
 :: Phận Bạc
 :: Rẽ Lối
 :: Lạc Loi 
 :: Tnh Đời 
 :: Biển V Ti  
 
:: Trăn Trở 
 
:: Đừng Đợi Đừng Chờ
 ::
Xin Trả Hết Nợ Nần
 :: Nhớ Cố Hương  
 

 

Truyện

 
 
Cội Nguồn

 

 


 

       

              T  Ạ     T    N  H
          (ring tặng một người)
 


ọc thư anh dạ bi ngi
Ngy xưa v để buồn người ta
By giờ hai đứa qu xa
Sng ngăn ni cch lm sao tạ tnh
ời em du biển lnh đnh
Biết anh cn giữ mối tnh ngy xưa ?

Gởi trao anh cht hương thừa
Xin anh hy nhận vỗ về đời em
Hồng nhan một kiếp trun chuyn
Trch mnh sao để lụy phiền người ta
Nhủ lng d c cch xa
C
uộc đời cn lại sẽ l của anh


 Nguyễn Thị Tri
Franconville, 26 thng 4 năm 2004