trang thơ Nguyễn Thị Tri   |   trở về trang nh www.ninh-hoa.com


 

Nguyễn Thị Tri

  người Xm Rượu,
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần Bnh
  Trọng, Ninh Ha.

 

Thơ

 
 
:: Ước Mơ Của Ti
 :: Tiễn Bạn
 :: Tạ Tnh
 :: Tm Sự Trao Anh
 :: Phận Bạc
 :: Rẽ Lối
 :: Lạc Loi 
 :: Tnh Đời 
 :: Biển V Ti  
 
:: Trăn Trở 
 
:: Đừng Đợi Đừng Chờ
 ::
Xin Trả Hết Nợ Nần
 :: Nhớ Cố Hương  
 

 

Truyện

 
 
Cội Nguồn

 

 


 

       

                 T  I  Ễ  N       B  Ạ  N   

 

Chuyện ngy xưa hai đứa mnh chung lớp
Rồi lớn khn mỗi đứa một phương trời
Khi gặp lại vui mừng sao kể xiết

Giờ sắp xa hai đứa dạ bi ngi

Bạn về nước Mỹ xa xi qu
Ở lại trời Ty ta quạnh hiu
Vẫn biết hợp tan l duyn số

Nhưng sao lng vẫn thấy bi ngi!


 Nguyễn Thị Tri
4/2004