Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Thơ & Truyện Nguyễn văn Thành            |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh
 Trung học Trần B́nh Trọng, niên khóa 1960-1964.
Hiện cư ngụ tại Minnesota,
Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

  

Đêm nay trăng sáng vườn nhà

Ngồi nh́n con trẻ tỳ bà phím rung

Câu ḥ điệu lư chập chùng

Dâng niềm thương cảm nhớ nhung dạt dào

 

Ḷng tôi rộn khúc đồng dao

Đêm trăng giă gạo ngọt ngào t́nh quê

Và đây liu cống xàng xê

Muôn ḍng thơ chảy năo nề tiếng thu

 

Vọng trong đêm Lư Vọng phu

Thương người gội nắng tắm mưa đợi chồng

Lư con sáo vội sổ lồng

Sang đ̣ rẻ bến tơ hồng đứt duyên

 

Về đâu hỡi Lư chim quyên

Sông Dinh lẻ bạn hoang thềm trăng xưa

À ơi tiếng vơng đong đưa

Ru con trọn giấc bao mùa thu sang

 

Đàn con găy Lư t́nh tang

Như lời ai oán thở than điệu buồn

Trường tương tư nhỏ lệ tuôn

Niềm thương ray rứt sầu buông trăng ngà

 

Khóc Hoàng Thiên mưa giọt nḥa

Như ḍng nước lũ phù sa đắp bồi

Ai về Xóm Rượu thôn tôi

Nghe ca vọng cổ bồi hồi ruột đau

 

Gương soi vằng vặc trên cao

Quê hương điệu lư nghẹn ngào tim hoang

Cám ơn mười ngón tay ngoan

Con ru nỗi nhớ muộn màng trong cha…

 

***

Nguyễn Văn Thành
Thương tặng con yêu,
Những Điệu Lư Quê Hương

 


 

 

Thơ & truyện Nguyễn văn Thành                |                 www.ninh-hoa.com