Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Thơ & Truyện Nguyễn văn Thành            |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh
 Trung học Trần B́nh Trọng, niên khóa 1960-1964.
Hiện cư ngụ tại Minnesota,
Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

Nỗi Nhớ quê nhà

  

Tỳ bà găy khúc trong đêm

Trông về quê mẹ lệ mềm ướt môi

Tung trời xoải cánh mồ côi

Quyên di bay mỏi mong hồi cố hương

Phố buồn tuyết phủ ṃn sương

Hay chăng tôi vẫn nhớ thương Ninh Ḥa

Hương đồng thơm lúa trĩu hoa

Sông Dinh mùa lũ phù sa nặng t́nh

C̣n đâu áo trắng cầu Dinh

Che nghiêng vành nón cho ḿnh ngẩn ngơ

Hiên mây trái lụa màn tơ

Vắt ngang núi đá đợi chờ ôm con

Quê tôi nghĩa trọng t́nh son

Thăng trầm dâu biển vẫn tṛn thủy chung

Đêm nay trăng sáng bập bùng

Có người viễn khách ngh́n trùng ngóng mong

 

***

Nguyễn Văn Thành
 Nỗi Nhớ Quê N
Tháng 10, 2006


 

 

Thơ & truyện Nguyễn văn Thành                |                 www.ninh-hoa.com