Trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


Đỗ Quyên
Xuân Ḥa Quê Em

y Tiều
Nhớ Ninh Ḥa

Nguyễn Tố
Nghi Thức Cúng Đ́nh
Phần 1
|Phần 2

   

    T â y    Ti ề u  -  P h ó   N h ư   K h á n h
                         (1915-2005)Tên thật là Phó Nghi Khánh,làm thơ dưới bút hiệu Tây Tiều (Người tiều phu ở phía Tây). Cụ sinh năm 1915 tuổi Ất Măo, tại Ninh Ḥa. Chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho và Lăo Giáo, và sớm hấp thụ nền văn hóa Pháp. Kết bạn rất nhiều nhân sĩ cùng thời ở đất Ninh Ḥa. Trước năm 1975 làm nhiều thơ trao đổi trong văn hữu, một số thơ chữ Tàu được đăng trong các báo Hoa Văn. Cụ thích nghiên cứu về Tử Vi, Tướng Mệnh, Phong Thủy và Kinh Dịch cho nên đă dịch rất nhiều sách về các môn học này từ chữ Tàu sang chữ Việt để lại cho con cháu.

Cụ Phó Nghi Khánh là thân phụ của anh Phó Đức Lâm, một trong những cột trụ của ninh-hoa.com.
Tiếc thay, cụ đă qua đởi ngày 5 tháng 3 năm 2005 tại Toronto, Canada.
 

 

Nhớ Ninh Ḥa

Chiều chiều ngồi nhớ quê hương.
Nhớ chùa Hội quán, nhớ đường Cầu Dinh.
Nhất là Thánh Đế chùa ḿnh.
Đường đi Văn Định, qua đ́nh Phước Đa.
Tháng Giêng đến nhật mười ba.
Các ông niệm Phật, quí bà nấu chay.
Cùng nhau hợp mặt nơi đây.
Một ngày cúng kính thật là trang nghiêm.
Mọi người kính cẩn im ĺm.
Cùng nhau lễ bái, cùng chiêm tượng ngài.
Năm xưa có mặt đủ ai,
Năm này lại vắng hơn vài người đi.
Người đi cảm nghĩ những ǵ
Xương khô cha mẹ nằm y dưới mồ.
Ngày nào phá mả trồng ngô,
C̣n ai ngăn chặn những đồ sài lang.
Ḷng này cảm thấy bàng hoàng.
Mỗi khi nhớ đến nghĩa trang Ḥn Sầm..
Lại thêm bức rức trong tâm.
Thanh Minh sắp đến khó cầm lệ rơi.
Mả mồ cỏ mọc tơi bời,
Bao nhiêu con cháu, xa nơi quê nhà.
Nhờ ai tảo mộ ông bà.
Càng ngày nghĩ đến khiến ta đau ḷng.
Chỉ v́ một trận cuồng phong.
Nên ta xa mất tổ tông từ đường.
Đời ḿnh gặp cảnh tang thương.
Thôi đành chịu thế, biết đàng nào xoay.

Tây Tiều
Phó Như Khánh