Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


Cánh Bướm

Ngày em chưa biết điểm trang 
Như hoa c̣n búp xanh rờn ngây thơ 
Anh con bướm đực c̣n tơ 
đậu trên búp nụ tỉnh bơ ngu đần 
Nước trôi lách kẽ ngón chân 
Búp xanh đă nỡ nụ hồng mản khai 
Biết soi gương kẽ chân mày 
Biết chôn tuyệt tích thơ ngây xuống mồ 
Anh vừa cũng hết dại khờ 
Biết đau khi vẫy tay chia cuộc t́nh 
Bây giờ em đă thành tinh 
Bao nhiêu bướm khác chực ŕnh chung quanh 
Ngày xưa đậu búp em xanh 
Anh không hút nhụy nay đành thế thôi Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com