Thơ:

Truyện:

 

trang nh www.ninh-hoa.com    |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Kể Chuyện Về M TiKhi qun Bắc vo co x Miền Nam
M mắc u lng ln đi vai gnh
Bảy thằng con trai năm thằng l lnh
Khi đi ở t bỏ m ho kh

Gi tụ đng về lạnh nhu bờ da
Chậm mắt m mờ, đỏ dng lệ nhỏ
Năm thằng con trai chiến tranh năm ng
Khi đi ở t năm đứa năm nơi

M xẻ lm năm giọt lệ gi nua
M trải chia đều ba miền đất nước
Những giọt gi nua đứt từng khc ruột
M tưới thn gầy ln con mong manh

Tc m trắng dy theo cuộc điu linh
Nm ruột m mang ln dao ai cắt?
Khi ti ra t lăn thn cầu thực
Bỏ m đoạn đnh bỏ nước m đi

M nuốt ngậm ngi. M hiểu v đu
Thằng con cam lng lm chim xa tổ
M gầy hom như ngọn đn trước gi
Nuối đợi thằng con gượng lắt leo vng

Thằng con v ngh tri giạt tha phương
B bm xăn quần lội dng cơm o
Vũng nước ph trầm chia năm rẽ bảy
Cắn x lng đời lội mi khng qua

Những giọt m buồn buổi con đi xa
lụt cả hồn con ci thằng bất hiếu
ất lạ xa qu cuối đời thấm hiểu
Hnh bng m giờ đ mất. Cn đu

Quan Dương


 


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com