Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com  |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Con Kiến 

Em nằm phơi nắng trổ hoa 
Một con kiến lửa dại khờ ḅ lên 
đường cong đất mịn da trơn 
bấm chân kiến trợt đuôi trên đỉnh trời 
nắng tươm tươm giọt mồ hôi 
Anh manh tâm động cái tồi trời sinh 

Nh́n con kiến dám anh hùng 
Lá gan anh cũng mánh mung ước ǵ


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com