Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & TruyệnGiọt Đắng 

Ngày xưa trời ở trên trời 
Ngày xưa em ở bên ngoài cơi tiên 
Bỗng nhiên trời nổi cơn điên 
Đày em xuống chỗ trái tim tôi ngồi

Từ khi ngày ấy ... Hỡi ôi ! 
Em thành giọt đắng ngủ vùi trăm năm 
Khi không tôi bị trời hành 
Mỗi ngày nhớ riết người dưng thành ghiền

Nắng chiều xô bóng mây nghiêng 
Rớt thành từng sợi tơ mềm trói nhau 
Hồn tôi cuối ngọn gió lau 
C̣n dành một chỗ gối đầu chờ em

Ngày xưa em ở cơi tiên 
Bây giờ trú ngụ tại miền mộng du 
Tôi đâu nằm vơng bao giờ 
Mà hồn xây xẩm chao đưa một đời ?

Trách tôi hay trách ông trờỉ 
Tiếng yêu ngậm họng đắng lời thốt ra 
Em se sợi chỉ ngân hà 
Cột tôi vương vấn để mà vấn vương

Tháng 2/2003 


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com