Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Quan Dương


Khi Em Ăn Trái Nhăn Lồng 
( tặng anh Phạm Ninh) 

Khi em ăn trái nhăn lồng 
Chim quyên tháp cánh bay t́m bến mơ 
Tôi ngồi bóc vỏ bài thơ 
Tinh khôi hong trái tim giờ hóa non

Thia lia quen chậu nhớ nguồn 
C̣n ta nhân ngăi t́nh non hóa già 
Khi em lột trái nhăn ra 
Răng đè lên hột nhăn và môi em

Gió luồn giữa khoé nụ thơm 
Tôi ngây ngất chết yên lành vô tư

Tháng 2/03 Quan Dương


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com