Thơ:

Truyện:

 

trang nh www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Mẹ V Trăng


m nay con đứng ngắm vầng trăng
Nhớ mẹ qu xưa trĩu nặng lng
Lc tiễn con đi: trăng v mẹ
Giờ mẹ xa rồi chỉ c trăng

Tc mẹ trắng. Mu sương trắng qu
ầu con cũng đ điểm hoa rm
Hận nước đau lng hai thế hệ
Mẹ ra đi mi đến ngn năm

Tc con trắng thm vầng tang trắng
Hồn mang nặng trĩu bước tha phương
Con ở bn ny chn dĩ vng
Mẹ giờ lấp kn xc qu hương

Cuối nẻo ph sinh l ct bụi
ời người đu lẽ mi tang du
Xin mẹ hy l trăng sng rọi
Từng chặn đời con bớt khổ đau

Quan Dương
Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com