Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & TruyệnMưa tháng Chín

Khi không trời trở bất ngờ
Đang chang chang nắng bỗng mưa th́nh ĺnh
Mây chiều tháng chín nhẹ tênh
Chào thu thả gió xuống miền trầm khuây

Mưa ôm nhau chạy từng bầy
Sau lưng gió bủa sầu vây mịt mờ
ta hai con mắt chơng chơ
nh́n lên cuống lá hạ chờ buông tay

Buồn đu theo vạt áo dài
Bao nhiêu năm lấm từ ngoài vào trong?
Tháng chín khi khổng khi không
mưa rơi bất tử ướt ḷng lạnh chơi

Tháng9/03
Quan Dương


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com