Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 


Nắng tháng Tám


Nắng theo em vẽ chân mày
Ta theo em thả một vài câu thơ
Bỗng đâu xăy chuyện t́nh cờ
Thánh nhân dạy kẻ khù khờ biết yêu

Mấy đời mây ngủ lưng đèo
cùng ta ngậm ngăi lần theo dấu trầm?
Biết yêu là để yêu thầm
Ta yêu là để cam ḷng chịu thua

Sơị lông mày.
Mỏng lưa thưa
Sao gom đủ nắng cho vừa vẽ đâỷ

tháng8/03
Quan Dương


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com