Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Vài đoản khúc về New Orleans

Cầu đu dưới cổ con c̣*
Có em nhảy vú trên lề Buorbon*
Khoanh nhau chưa ấm chỗ nằm
Đành tâm hất ngược chữ Ṭng mang theo

Chê anh cày mấy vẫn nghèo
Em mang thân thể trả treo ṣng bài*
Hơi đâu than vắn thở dài
Kể từ ḅ xứ: rủi may thường t́nh
May th́ níu chút ba sinh
Không may th́ kể như śnh vấy chân

Chiếc cầu dang nắng đầu trần*
Hai mươi bốn dặm phớ thân giữa hồ*
Băi nằm, Sóng đập. Triều xô
Qua cầu quên nhịp là đồ ... mỹ nhân

-----------------------------------------
*tên, địa danh và đặc thù của New Orleans


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com