Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Quan Dương


Người Ôm Dĩ Văng

Tôi ôm dĩ văng đi t́m 
mùa xuân khuất phía sau cḥm mây bay 
mười năm với cuộc t́nh gầy 
C̣n vương sợi tóc em bay lững lờ

Đi t́m dĩ văng . Ngu ngơ 
sầu c̣n sót giọt nắng mờ trao ai 
Khác ǵ một cái vỏ chai 
Bên trong khô rượu để say cùng người 
Khác ǵ như chiếc ly rơi 
bể từng mảnh nát cuộc đời trong em

Ngày em theo kẻ không quen 
Thẩn thờ tôi với trụ đèn ôm nhau 
Ví dầụ Ai hát ví dầu 
Ván kia ai rút để cầu chông chênh

Trách chi em một khúc đường 
Dưng không rẽ lối xé thành ngă ba

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện