Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


nhớ nhà

Tháng mười gió bén như dao
Cắt rơi chiếc lá thả vào ḷng tôi
Vói tay lên vuốt mặt đời
Loay hoay chạm phải vết thời gian qua
Nhám tay mới biết đă già
Mà đường quê cũ c̣n xa muôn trùng
Lá sao không rụng về gần
Để tôi nhặt nhớ thương hong nỗi buồnQuan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com