Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Phân B́ Với Trương Chi

Trương Chi xấu xí hơn ta
Lụy t́nh mới nhả ngọc ra với đời
C̣n ta phong nhă hơn nhiều
Lẽ nào không ngọc em rơi khi xù ?

Nhờ em buông tiếng chối từ
Nên ta mới đủ lư do thất t́nh
Như mưa rớt xuống th́nh ĺnh
Tháng sáu trời nắng biến thành trời mưa

Ra về ôm cuộc t́nh thua
Gọi tên là để dư thừa cái tên
Đường t́nh c̣n mỗi ḿnh ên
Trái đất dễ trợt v́ tṛn không vuông

Trương Chi xưa có tiếng đàn
Ta nay một nhánh rong đang lềnh bềnh
Đàn anh bóng nổi bóng ch́m
T́nh ta theo níu trăng mềm, thở ra

Thất t́nh anh khác chi ta ?
Cũng là chuyện lụy đàn bà giống nhau
Chuyện anh lưu lại ngàn sau
Chuyện ta chưa kịp qua cầu đă de

Hứng tay nước lọt qua khe
c̣n vương sợi tóc em đè mé trên
T́m đâu giọt lệ Mỵ Nương
Pḥng khi đá nát phai vàng không đau ?

Tháng 6/2003
 
Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com