Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoc.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Thơ Xập X́nh 

Khi anh viết tiếng Yêu Em 
Nếu sau tiếng Yêu, anh phẩy xuống hàng 
tiếng Em sẽ trở thành nấc cụt 
Giữa hai tiếng :Yêu / Em (bị chận ngang bằng dấu / slash) 
Lời tỏ t́nh chắc chắn phải bị cà lăm 
Tiếng cà lăm là tiếng nói ngập ngừng 
là ấp úng là ân t́nh không thật 
Anh vốn thích những ǵ chơn chất 
nên làm thơ tặng em thẳng ruột giống như t́nh 
Thơ của anh chữ dưới không đè chữ trên 
không nhăy múa không chơi tṛ tân h́nh thức 
Tân h́nh thức tỉ như chơi sơn phết 
lớp bên ngoài che đậy cái rỗng tuếch bên trong 
H́nh thức bên ngoài không tạo được nội dung 
(chỉ có nội dung mới tạo ra h́nh thức) 
Điều rất rơ ai cố t́nh không hiểu được 
có nghĩa là đang tự dối ḷng thôi 
Có thể anh là người lạc hậu khi yêu 
Nhưng yêu em thế nào anh viết ra thế đó 
Anh viết những ǵ anh và em cùng hiểu 
không thậm xưng không sáo ngữ không mơ hồ

Cuộc sống , anh hỏi em có chấp nhận bao giở 
những cái không xuất phát từ nó trở về phục vụ nó 
người không chửa hỏi lấy ǵ để đẻ 
nếu anh không yêu em , anh lấy ǵ để tỏ t́nh ? 
Lời tỏ t́nh, anh dứt khoát không cà lăm 
C̣n nếu em thích cà lăm th́ hăy đi t́m thằng khác. 
Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com