Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

         Thử Tưởng Tượng
 

Thử tưởng tượng tôi không đang hiện hữu
Đất trời này chẳng vướng bận không gian
Em có dám bước vào tâm thức đó?
Chia hai tôi nửa nhánh cỏ vô hồn?

Thử tưởng tượng thời gian quay ngược lại
Gặp tôi chờ ở một cơi tiền khiên
Em có dám ngửa tay cùng hứng mộng?
Vạch luân hồi t́m sợi chỉ se duyên?

Thử tưởng tượng phù sinh thiên cổ lụy
Tôi ôm thơ chạy khắp chốn địa cầu
Em có dám vẹt bờ rêu phong phủ?
Níu theo cùng run rẩy một chiêm bao?

Thử tưởng tượng đất trời đang banh xẻ
Tôi ở nơi mặt dất cách xa trớ
Em có dám làm con chim ẩn trú?
Để vá liền da thịt nối thiên thu?

Thử tưởng tượng nếu tôi sa địa ngục
Em cô đơn biết mấy ở thiên đàng
Đêm có thấy nửa vầng trăng lững khuyết?
Vết tích hằn tôi một thuở. C̣n mang?

11/ 98

Quan Dương


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com