Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

         Ví Dụ Thôi
 

Ví dụ thôi con dao là nỗi nhớ
Em đâm luồn một nhát để xem chơi
Rồi sẽ thấy trúng tim ai cho biết
Có một thằng ngă gục Thằng đó chính là tôi

Ví dụ thôi lon bia là nỗi quên
Em thử đổ tràn lan vào dĩ văng
Rồi sẽ thấy thằng nào lạng quạng
Uống, uống hoài Uống không cạn buổi mộng du

Ví dụ thôi điếu thuốc là nỗi đợi
Đến luân hồi mới nói chuyện trăm năm
Em sẽ thấy có thằng không nói
Đốt hối hả cuộc đời cho kịp chuyến qua sông

Có mái tóc chẻ ngôi đường biên giới
Phân rạch ṛi một nửa : tôi và em
Có hệ lụy, có oan khiên đủ thứ
Có đất trời quên hết chuyện chung quanh

Có trái tim tôi hững hờ em nhặt
Trôi lang thang thơ mượn cơi trá h́nh
Trút thân thể chứa bao điều nhiệm tích
C̣n cái xác này toang hoác một vết thương

10/98

Quan Dương


Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com