trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Quốc Sinh

QUỐC SINH
qua nét vẽ của họa sĩ NGUYÊN HẠO - vẽ năm 1995.


Lê Quốc Sinh
Sinh năm : 1974
Quê quán : Ḥn Khói -
Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

Cử nhân Văn chương

Đă đăng THƠ, NGHIÊN CỨU
PHÊ B̀NH VĂN HỌC trên
Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn, Nha Trang, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…

Đă in xong tập thơ:

SỐNG ĐẦU (NXB Trẻ -2004)
cuối tháng 10/2004

E-mail:
le_quocsinh@yaho
o.com

 

 

Thơ

 
  Đi Cà Phê Với Thầy
 
Ninh Ḥa Em Ơi
 
Lầu Hoang
 
Lục Bát Làng
 
Miền Trung
 
Ốm
 
Thơ Mẹ
 
Giữa Ḍng
 
Suy Nghĩ
  Câu Rượu Đêm Mưa 
  

  Văn

 
  Ḥn Khói, Cà-Phê Giữa
     Khuya về Sáng
 

 

 

 
 

 


 

            

N i n h   H ̣ a   e m   ơ i


Ai đă hát về nơi này là ḍng
Dinh sông vạn thuở, từ đỉnh nguồn
Tim Mẹ non xa. Ai đă thi vị
Nơi này là sắc bằng lăng một phố,

Tím những chiều mây hiên nhà. Anh không
Hát sông, không làm thơ phố. Anh không
Hát tóc em mượt như ḍng mát trong,
Không làm thơ thủy chung em tím như

Hoa mong nhớ... Ninh Ḥa em ơi, anh
Tạ ơn trời này đất này đă cho
Anh hơi thở - bằng em, bằng em, và
Chỉ bằng em.

Lạnh muộn tháng Ba, 2004QUỐC SINH