trở về trang nh - www.ninh-hoa.com | trang thơ & truyện Quốc Sinh


QUỐC SINH

qua nt vẽ của họa sĩ NGUYN HẠO - vẽ năm 1995.

L Quốc Sinh
Sinh năm : 1974
Qu qun : Hn Khi - Ninh Ha - Khnh Ha

Cử nhn Văn chương

đăng THƠ, NGHIN CỨU L LUẬN VĂN HỌC trn Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn, Nha Trang, Tiền Phong, Thanh Nin, Tuổi Trẻ

ang in :

SỐNG ẦU (thơ) 2003

 

THƠ MẸ


(1) trong mưa mơ thấy

Si Gn mưa mi canh thu
Miền Trung trăng tỏ trn đầu mẹ ti
bao đm những giấc bồi hồi
trong mưa mơ thấy rạng ngời giọt trăng.

Si Gn, 1997

(2) tuổi gi mẹ đ by giờ

by giờ trn tc my bay
by giờ trong mắt sương vy nhạt nha
by giờ biển cạn non kh
tuổi gi mẹ đ by giờ rưng rưng.

Ninh Ha, 2002
 
trang thơ & truyện Quốc Sinh

trở về trang nh - www.ninh-hoa.com