trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang Thơ và Truyện của Thùy Trang


Thùy Trang

    Nguyễn Thùy Trang
  cựu học sinh Trung học
   Trần B́nh Trọng NH
   niên khóa 1976-1981.
    Hiện cư ngụ tại Úc.
 

 

 Văn/Truyện/Tùy Bút

 
  Cảm Xúc Khi Đọc
      Trang Web Ninh-Ḥa

   Nhật Kư Một Buổi
      Chiều

 
 Trăng Quê
   Chuyện Cái Loa
      Công Cộng

 
Kinh Nghiệm Mới 
 

 

 

 


                                

 

 

 


 

          

K i n N g h i ệ m  M ớ i

 

Nhận lời duyệt xét (review) những bài nghiên cứu cho một hội nghị quốc tế (International Conference on Computers for Education), tôi hơi một chút e dè trước một trách nhiệm khá nặng nề. Bởi lẽ đây là những bài viết có tầm cở của các nhà Tiến sĩ, các nhà giáo dục học trên thế giới, và thứ hai là v́ tôi phải duyệt các bài viết tiếng Anh, mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi.

Đề tài chính của các bài viết cho hội nghị là về các lănh vực liên quan đến việc sử dụng Computer, và áp dụng Computer trong việc giảng dạy và học tập ở các trường Tiểu học, Trung học và Đại học. Tôi chỉ có thể kể ra đây một vài đề tài nghiên cứu như: về sử dụng Computer để học qua mạng, về các công tŕnh design các tṛ chơi (game), về trí nhớ của học sinh/sinh viên khi học các môn Computer, về áp dụng Computer trong việc học toán, khoa học, ngôn ngữ, về việc Computer được sử dụng như là một công cụ thúc đẩy khả năng phát triển trí tuệ, bổ năo cho học sinh/sinh viên …

V́ đây là hội nghị quốc tế, nên các bài viết phải viết bằng tiếng Anh, ví dụ như cho dù các công cuộc nghiên cứu đó được thực hiện tại nước Nhật của chính những nhà nghiên cứu Nhật. Dĩ nhiên là trước khi gởi bài, tiếng Anh của những bài viết này đă được gọt dũa kỹ lưỡng.

Những người Reviewer được lựa chọn bao gồm các nhà nghiên cứu từ các nước khác nhau trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Nhật … Tôi tuy là người Việt Nam nhưng lại sống và làm việc ở nước Úc nên xin nhận Úc làm quê hương vậy, thời gian tôi sống ở Úc tính có đến ngày hôm nay chỉ là 7 năm 1 tháng vài ngày lẻ (Tôi đến nước Úc vào ngày 26/04/1998).

Trước khi duyệt xét bài, các nhà Reviewer phải lựa chọn những chủ đề mà họ am hiểu tường tận hoặc các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành của họ. Sau đó th́ báo cho các nhà tổ chức của hội nghị để họ tiến hành việc gởi bài đến các Reviewer. Thời gian để duyệt bài là trong ṿng một tháng và các Reviewer có thể đảm nhiệm hai hoặc ba bài trong thời gian đó. Các bài viết trong cuộc hội nghị này chỉ giới hạn trong 8 trang. Các Reviewer không có nhiệm vụ gọt dũa các câu văn của bài nghiên cứu, v́ đây là công việc của Editor. Nếu các bài Anh ngữ không được hoàn hảo về mặt văn phạm và tŕnh độ tiếng Anh của bài viết quá kém làm các nhà Reviewer không hiểu được nội dung th́ họ có quyền loại bỏ các bài này.

Nhiệm vụ của các nhà Reviewer khá quan trọng. Họ phải đánh giá các bài nghiên cứu có chính xác, hiệu quả hay không? Họ phải xem xét các bằng chứng của các nhà nghiên cứu đưa ra có xác đáng hay không? Và những kết quả về lâu dài của những việc nghiên cứu này có thể sẽ được phát huy trong việc nghiên cứu kế tiếp hay không?

Đây là một công việc đ̣i hỏi tầm hiểu biết cao về các đề tài liên quan để có thể đánh giá các bài viết một cách chính xác. Một bài nghiên cứu sẽ được gởi đến ba nhà Reviewer để đánh giá. Việc lựa chọn bài sẽ đưa vào kết quả của việc đánh giá bài viết của 3 nhà Reviewer. Và khi bài được chấp nhận, tác giả của các bài nghiên cứu sẽ được mời đi dự hội nghị được tổ chức tại Singapore vào tháng 12 này.


 

 

Thùy  Trang
Australia 
5/05