Thằng B Đnh Giy Người Nghĩa Lộ 

Henrik Ibsen

Nỗi Buồn Ma Thu

Chuyện Ci Nn L

Chuyện Một Người Bạn Học

Những Đn Chim Thin Di

Người Bạn Lng
    Tam ch
  

Người Con Gi Ph Ha

New Orleans

Những Điều Mơ Ước

Chuyện Con Dế 

Những Bi Ht của Một
    Thời Binh Lửa

 Ở Cuối Hai Con Đường

Trời Đất Bao La

Lm Rể Ninh Ha

 


  Người Vạn Gi
  Cựu học sinh trường Trung  Học V Tnh, Nha Trang.


Ra Mắt Tập Truyện Ngắn: "Ở CUỐI HAI CON ĐƯỜNG"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bốn Mươi Năm Gặp
   Lại Nhau

Nều Đi Hết Biển 

Trời Mưa Cali.

Ở Đy Di Lắm Ma Đng

Gặp Lại Bạn Xưa

Chim Quyn Ăn Tri
    Nhn Lng

Chiều Chủ Nhật Đọc
   Thơ Quan Dương

Bạn Đằng Đng, Ti
    Đằng Ty

Đm Nằm Nghe Em Ht